Talent & Topsport

IKS Talentherkenning & Topsport (IKS T&T)
is het provinciale coördinatiepunt voor Talenten en Topsporters met een fysieke beperking en sportieve ambities. In nauwe samenwerking met Limburg Sport en de IKS regio consulenten ondersteunen en faciliteren we Talenten en Topsporters waar mogelijk. IKS T&T opereert primair vanaf Sportlandgoed De Haamen in Beek, maar voert haar opdracht uit voor de Talenten en Topsporters uit de gehele provincie.
Talentherkenning

Middels clinics, (sport)evenementen en wedstrijden zetten we i.s.m. de regio’s in op talentherkenning vanuit de “breedtesport”. Dit doen we door deze events aan te laten sluiten op reeds bestaande Limburgse topsport evenementen. Ook het organiseren van een jaarlijks talent herkenning dag zal onderdeel zijn van het programma van IKS T&T. Deze dagen zullen georganiseerd worden i.s.m. de Limburgse sporttakplatformen en bijbehorende overkoepelende bonden.

Topsport

Van Talent naar Topsporter. I.s.m. Limburg Sport zal per Talent/Topsporter gekeken worden wat de hulpvraag is om optimaal te kunnen trainen en presteren in zijn of haar tak van sport.  We kennen reeds onze toppers zoals  Mitch Valize, Chantal Haenen, Noah Mbuyamba, Nicole den Dulk  of onze ambassadeur Sam Schröder. Ook zij waren ooit een talent, maar hebben reeds prestaties van wereldklasse geleverd. Ook zij hebben hier ondersteuning voor nodig gehad. Hier wordt maatwerk gevraagd. IKS T&T kijkt samen met Limburg Sport in hun faciliteiten netwerk of dit maatwerk geleverd kan worden. Denk aan specifieke training, trainingsmogelijkheden, voeding, onderwijs, huisvesting, paramedische begeleiding enz. Limburg Sport blijft primair verantwoordelijk voor het eventueel toekennen van een zogenaamde “Topsport status”.

Innovatie

Topsport vraagt vaak om innovaties. Specifieke hulpvragen kunnen omgezet worden in innovatie projecten. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing aan een handbike of een 3D geprinte orthese om je racket beter te kunnen vast houden. Ook voor dit soort vragen kun je terecht bij IKS T&T. 

Organiseren van parasport events? Ambities tot topsport? Innovaties voor aangepast sporten? Intentie tot samenwerken?
Neem contact op met de coördinator IKS Talent & Topsport.

Tim Mullens

Coördinator IKS Talent & Topsport

T: 06-19055399  | M: talent-en-topsport@iedereenkansporten.nl