Talent & Topsport

Binnen Iedereen Kan Sporten ligt het provinciale coördinatiepunt voor talenten en topsporters met een beperking en sportieve ambities. In nauwe samenwerking met Limburg Sport, Iedereen Kan Sporten regio’s en de sportloketten ondersteunen en faciliteren we sport waar mogelijk.

Talentherkenning

Middels clinics, (sport)evenementen en wedstrijden zetten we samen met de Iedereen Kan Sporten regio’s in op talentherkenning vanuit de “breedtesport”. Dit doen we mede door deze events aan te laten sluiten op reeds bestaande Limburgse topsportevenementen. Ook het organiseren van een jaarlijkse talentherkenningsdag is onderdeel ons programma. Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met de Limburgse sporttakplatformen en bijbehorende overkoepelende bonden.

Innovatie

Topsport vraagt vaak om innovaties. Specifieke hulpvragen kunnen omgezet worden in innovatie projecten. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing aan een handbike of een 3D geprinte orthese om je racket beter te kunnen vast houden. Ook voor dit soort vragen kun je terecht bij Iedereen Kan Sporten.

Organiseer je een parasport events? Heb je ambities tot topsport? Of op zoek naar innovaties voor aangepast sporten?

Neem contact op met Tim Mullens, coördinator talent en topsport bij Iedereen Kan Sporten Limburg

Tim Mullens
Coördinator talent & topsport Iedereen Kan Sporten Limburg
T: 06-19055399  | M: talent-en-topsport@iedereenkansporten.nl

Van talent naar topsporter

Samen met Limburg Sport wordt per talent/topsporter gekeken wat de hulpvraag is om optimaal te kunnen trainen en presteren in zijn of haar tak van sport.  We kennen reeds onze toppers zoals Chantal Haenen, Noah Mbuyamba, Nicole den Dulk of onze ambassadeurs Sam Schröder en Mitch Valize. Ook zij waren ooit een talent, maar hebben inmiddels prestaties van wereldklasse geleverd. Ook zij hebben hier ondersteuning voor nodig gehad. Hier wordt maatwerk gevraagd. Samen met Limburg Sport kijken we in hun faciliteiten netwerk of dit maatwerk geleverd kan worden. Denk aan specifieke training, trainingsmogelijkheden, voeding, onderwijs, huisvesting, paramedische begeleiding enz. Limburg Sport blijft primair verantwoordelijk voor het eventueel toekennen van een zogenaamde ’topsport status’.

Meer aandacht voor aangepast sporten in Limburg.

Ook in Limburg erkennen veel gemeenten het belang van regionale samenwerking, daarom werken ze samen in de ‘Iedereen Kan Sporten regio’s’.

Ben je woonachtig of actief in een regio die niet valt binnen bovenstaande samenwerkings-verbanden? Neem dan contact met ons op!