Sportloket Iedereen kan Sporten

Om sport- en bewegen laagdrempelig te kunnen aanbieden zijn er  3 sportloketten in Limburg waarbij een “beweegmakelaar” mensen helpt, adviseert en begeleidt bij de zoektocht naar een geschikte structurele beweegactiviteit.

Hieronder kunt u lezen hoe dit in uw regio werkt:

“Wij willen dat alle kinderen met elkaar sporten en plezier maken. Vanuit daar kunnen we door naar recreatiesport, naar breedtesport en zo mogelijk doorstromen naar topsport”

______________________________________ Joop Dacier

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Adelante
Kinderen Valkenburg