Sportaanbieders

Beep baseball (piephonkbal) is een leuke, uitdagende sport voor mensen met een visuele beperking die, zonder persoonlijke buddy, op het gehoor kan worden gespeeld. Het eerste honk en de honkbal maken een geluid en door je te concentreren op deze geluiden, kun je samen met het team het spel zelfstandig spelen.

Hoensbroek: Zitbadminton

Sportstudio Fitmix in Hoensbroek: Fitmix

Dansstudio YnkD Heerlen: Dansen

Adelante: Diversen

Meer aandacht voor gehandicaptensport in Parkstad.

De gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum werken samen om het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Daarmee wil men drempels voor deze doelgroep wegnemen en meer mensen met een beperking aanzetten tot bewegen.