Provinciale vervoersregeling Limburg​

Gehandicapte sporters en de verenigingen of stichtingen die sport en bewegen voor gehandicapten aanbieden, kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels, of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften. Om deze drempel te verlagen, bieden IKS Limburg, Provincie en Huis voor de Sport de “Vervoersregeling Gehandicapte Sporters”. Als vereniging of stichting kunt u elk jaar middels een speciaal declaratieformulier vervoersbewegingen van uw gehandicapte leden/deelnemers naar trainingen, instuiven, competitie en sportevenementen opgeven. Verenigingen die willen meedoen kunnen zich melden bij Huis voor de Sport Limburg. U krijgt dan één keer per jaar (in het eerste kwartaal) een formulier met duidelijke instructies. Daarop kunt u vervoersbewegingen over het voorgaande jaar invullen. Heeft u al eerder meegedaan? Dan hoeft u niets te doen; u krijgt het volgende jaar weer een formulier. Na de zomer volgt op basis van uw declaratie een uitbetaling naar rato van het toegekende aantal kilometers. Het bedrag per kilometer kan per jaar verschillen, omdat de totale pot wordt verdeeld over het aantal kilometers dat we in totaal goedkeuren. En dat kan variëren.
Om u aan te melden of voor info over alle regels kunt u contact opnemen met Huis voor de Sport via 046 4770590 of vervoersregeling@huisvoordesport.org. Daarnaast zijn er nog de mogelijkheden om gebruik te maken van een regiotaxi e.d. afhankelijk van uw indicatie. Mocht u ondanks deze mogelijkheden problemen ervaren met vervoer van en naar uw sport en beweegaanbieder dan horen wij dit graag.