Landelijke regeling

De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. Het ministerie van VWS financiert de sportvervoersvoorziening. Special Heroes Nederland kent kilometerbudgetten per kalenderjaar toe aan deelnemers op basis van vastgestelde criteria. Klik hier voor meer info.