IKS Limburg

Sport en bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de mens, Dit geldt in nog veel sterkere mate voor mensen met beperking(en) waarvoor sport en bewegen niet vanzelfsprekend is. Voor deze mensen kan sport een manier zijn om eigenwaarde te vinden, vriendschappen te sluiten en om beter om te leren gaan met anderen. Maar vooral moet sport een plezierige, succesvolle en waardevolle beleving zijn, zodat een levenslange deelname aan de beweegcultuur gegarandeerd wordt.

De afgelopen jaren heeft de Provincie Limburg een aantal sporttakplatforms ingericht, die het Limburgse sportbeleid voor enkele sporttakken vormgeven en uitvoeren. De sport heeft zich zo verenigd waardoor er één aanspreekpunt is voor de betreffende sporttak in Limburg. Ook op het gebied van aangepast sporten heeft de Provincie, samen met gemeenten en andere belanghebbenden, de ambitie om een provinciaal dekkende infrastructuur te creëren, vergelijkbaar met de sporttakplatforms, om sport en bewegen mogelijk te maken voor sporters met beperking(en).

Stichting Iedereen Kan Sporten Limburg (IKS) is het platform voor aangepast sporten in  Limburg en is de koepelorganisatie voor gemeenten, sportaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en alle overige belanghebbenden op het gebied van aangepast sporten in Limburg.

We streven ernaar op deze manier samen een duurzame infrastructuur voor aangepast sporten te creëren en de structurele sport- en beweegdeelname voor deze doelgroep te verhogen.