Financiële ondersteuning

Sportdeelname

Een drempel voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten kan de financiële draagkracht zijn. In Limburg en ook landelijk zijn diverse fondsen en subsidies die hierbij kunnen helpen. Zo is er o.a. het Jeugdfonds Sport Limburg. Dit fonds betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Limburg | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Voor advies op gebied van fondsenwerving kunt u contact met ons opnemen via het contacformulier

Sportactiviteiten

Om het sportaanbod en sportactiviteiten in Limburg financieel  te kunnen ondersteunen werken wij samen met het crowdfundingsplatform van Uniek sporten.

De stichting Iedereen kan Sporten Limburg helpt je met de crowdfunden door de regio’s ondersteuning te bieden zodat zij je kunnen adviseren en/of begeleiden om op een effectieve manier de benodigde financiële middelen te verkrijgen.

Als je aan de landelijke richtlijnen voldoet krijg je bovendien 20% vanuit landelijke organisaties (fonds gehandicaptensport en partners) voor een vliegende start. Daarnaast kun je via de regioconsulenten contact zoeken met Iedereen kan Sporten Limburg om een provinciale bijdrage voor jouw campagne. Voorwaarde is o.a. dat het passend is binnen het regionale en provinciale beleid en een toegevoegde waarde is voor het aangepast sportaanbod in Limburg.

Het overige bedrag verkrijg je door met een crowdfundingscampagne op het platform zelf actief op zoek te gaan naar donateurs.

Dus kijk snel op het platform om meer duidelijkheid te krijgen en neem voor ondersteuning contact op met je regioconsulent of met Iedereen kan Sporten Limburg.

https://www.unieksporten.nl/crowdfunding