Drempels

Helaas ervaren mensen mensen met beperking(en)  nog altijd drempels om te gaan sporten en bewegen. Bijvoorbeeld vervoer, aangepast sportmateriaal, gebrek aan deskundigheid en financiën.

IKS Limburg willen we op provinciaal niveau proberen deze drempels te verlagen door de mogelijkheden inzichtelijk te maken en behoeften op deze thema’s te inventariseren en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het wegnemen van deze drempels.