Click to listen highlighted text!
Iedereen kan Sporten banner

Activiteiten

Pijler sportstimulering

 

Special Heroes

Sportkennismakings activiteiten en clinics  voor speciaal onderwijs  tijdens of na schooltijd in samenwerking met
regionale sportaanbieders. (clinics zijn ook mogelijk bij zorgaanbieders). Daarnaast ook intrascolaire projecten zoals de dance battle of sportdagen.

 

Special Heroes Dance Battle

Leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs krijgen 10 weken dansles onder leiding van een professionele dansdocent. Uiteindelijk wordt er een Dance Battle georganiseerd waar alle dansgroepen hun aangeleerde dans laten zien aan het grote publiek. Doel is om leerlingen te ethousiasmeren voor de danssport en ze een succesbeleving te laten ervaren.

 

Sportdagen/Toernooien

De consulent initieert of biedt ondersteuning bij organisatie en uitvoering van sportdagen of toernooien vanuit onze partners;
speciaal onderwijs of zorginstelling zoals bijv. beachsportdagen, schoolvoetbaltoernooi etc.  

 

 

 

 

Pijler sportaanbod

 

Sportaanbod

Op diverse vlakken bieden wij ondersteuning voor sportaanbieders die sporten voor de doelgroep aanbieden bijvoorbeeld bij de opstart van een activiteit of deskundigheidsbevordering.

 

Vervoer/financien

Provinciale vervoersregeling, waarbij ouders/begeleiders via de vereniging een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor gereden kilometers. Regioconsulenten zijn ook intermediair voor jeugdsportfonds Limburg

 

 

 

 

Pijler participatie door sport  
X-Toppers

Deelnemers voorbereiden en vervolgens laten deelnemen aan de Nijmeegse 4daagse. 

 

X-Triathlon

In samenwerking met MEE Noord en Midden Limburg wordt er jaarlijks een triathlon georganiseerd voor mensen met een beperking.

 

Lokale/regionale loopevenementen

Binnen het speciaal onderwijs en zorgaanbod geinteresseerde mensen voorbereiden op en laten deelnemen aan diverse  jaarlijkse lokale en regionale loopevenementen zoals de Venrayse singelloop, de Ottersumse avond4daagse, Venlostormt etc.

 

 

 

 

Beweegmakelaar

Individuele aanvragen om te gaan sporten worden door onze beweegmakelaar opgepakt en deze brengt de vraag en het aanbod bij elkaar.

 

IKS

Iedereen kan sporten in Noord-Limburg.

Helaas zijn er heel veel mensen met een beperking die nog niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om te sporten spelen hierbij een grote rol                                                                                                                                

Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg is daarom in 2006 gestart met het project "Iedereen kan sporten". Overkoepelend doel van dit plan is het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl voor mensen met een beperking.

Speerpunten van het plan Iedereen kan Sporten Noord-Limburg 2013 en verder zijn:

 

Sportparticipatie

  • Behoeftegerichte uitbreiding van het aantal atructurele sportaanbieders met specifiek aanbod voor doelgroep 
  • Stijging van het aantal deelnemers aan het structureel sportaanbod 

Participatie door inzet sport als middel

  • stijging van het aantal deelnemers uit doelgroep aan georganiseerde landelijke of regionale activiteiten door het wegnemen van drempels voor deelname                                   

Er worden diverse projecten en activiteiten georganiseerd welke een bijdrage leveren aan de gestelde speerpunten.

 

Organisatie:
Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg kent de volgende organisatiestructuur;

  • Regio-overleg bestuurders gemeenten
  • Projectleider IKS
  • Klankbordgroep met directieleden partners
  • 2 regioconsulenten (een voor zorgaanbieders 18+ en een voor jeugd speciaal onderwijs)
  • werkgroepen met medewerkers partners en regioconsulenten
  • vrijwilligers en stagiaires

Welkom

Iedereen Kan Sporten!!!

Welkom op de site van het steunpunt aangepast sporten in Noord-Limburg. Op de linker zijde van deze pagina vind je informatie over de organisatie van ons steunpunt en op de rechterzijde staat een menu om door te gaan naar informatie voor sporters en sportaanbieders.


 Tekst op deze site voorlezen? Klik dan hier


facebooktwitteryoutube
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech